Stypendyści

Głównym celem Bazy jest ułatwienie kontaktów ze stypendystami programów podoktorskich (nie tylko z członkami Klubu Stypendystów). W przypadku jakichkolwiek trudności i uwag prosimy o kontakt poprzez formularz widoczny po lewej stronie ekranu.

Informacja osobiste
Miejsce pracy
Praca za granicą - Kraj
Praca za granicą - Instytucja
Programy
Obraz Dyscyplina naukowa Imię Nazwisko Stopień naukowy Dyscyplina naukowa (interdyscyplinarni) MPR Instytucja MPR Wydział/Instytut (w przypadku uczelni) Telefon (praca) Edytuj Program Ideas Program Kolumb Program Mistrz Program Pomost Program Team Program Welcome Program Homing
brak zdjęcia.. --- Zofia Madeja --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2009
brak zdjęcia.. --- Szymon Kaczanowski --- --- --- --- --- --- 2005 --- --- --- --- ---
brak zdjęcia.. --- Anna Ihnatowicz --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2008
Nauki humanistycznejęzykoznawstwo Wojciech Sowa dr hab. --- Narodowe Centrum Nauki --- +48123419171 --- 2003 --- --- --- --- ---
Nauki farmaceutyczne Katarzyna Starowicz-Bubak dr hab. n. med. Nauki medycznebiologia medyczna Instytut Farmakologii PAN --- --- --- --- --- --- --- --- 2007
Nauki humanistycznefilozofia Agnieszka Nogal dr hab. --- uniwersytet warszawski wydział filozofi i socjologii, instytut filozofii 22-55-23-709 --- 2002 --- --- --- --- ---
Nauki chemicznechemia Katarzyna Matras-Postołek dr inż. --- Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej --- --- --- --- --- --- --- 2012
Nauki fizycznefizyka Adam Rycerz prof. dr hab. --- Uniwersytet Jagielloński Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego +48 12 664 4568 --- 2005 --- --- --- --- ---
Nauki biologicznebiochemia Antonina Mazur dr Nauki medycznebiologia medyczna Uniwersytet Wrocławski Wydział Biotechnologii +48713756206 --- --- --- --- --- --- 2010
brak zdjęcia.. Nauki o Ziemigeologia Barbara Kremer dr hab. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2010
brak zdjęcia.. --- Joanna Niedziółka-Jönsson --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nauki chemicznechemia Marcin Drąg prof. dr hab. --- Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny --- --- --- --- --- --- --- ---
brak zdjęcia.. --- Joanna Lojewska --- --- --- --- --- --- --- --- 2011 --- --- ---
--- Piotr Tryjanowski --- --- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach +48618487656 --- 2003 --- --- --- --- 2005
Nauki społecznesocjologia Tomasz Zarycki dr hab. --- uniwersytet warszawski Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca +228315153 --- --- --- --- --- --- ---