Majowy Zjazd Klubu w Toruniu 2023 r.

2023-10-18

W roku 2023 doroczny Zjazd Klubu Stypendystów FNP miał miejsce w Toruniu, w dniach 26-28 maja.

 

W piątek po południu odbywały się spotkania nieformalne a wieczorem udaliśmy się na kolację w restauracji Jan Olbracht. W sobotę obradowaliśmy w salach wykładowych Instytutu Fizyki (Centrum Optyki Kwantowej) UMK. Wysłuchaliśmy prezentacji, których autorami byli Grzegorz Soboń (Lasery femtosekundowe: ultraszybki ratunek dla spektroskopii i mikroskopii), Aleksander Grabiec (Stan zapalny i epigenetyka - enzymy modyfikujące chromatynę jako cel nowoczesnych terapii), Joanna Olesiak-Bańska(Ultra-małe nanocząstki złota - między cząsteczką a nanokryształem), Paweł Majewski (Eksperyment autonomiczny i lab on-chip w laboratorium polimerowym), Łukasz Marciniak (Mierzyć temperaturę światłem), Danuta Gutrowska-Owsiak (Zaburzenia komunikacji między komórkami naskórka a układem immunologicznym w atopowym zapaleniu skóry i alergii) i Piotr Wcisło (Wykorzystanie ultradokładnej spektroskopii laserowej do testowania teorii kwantowej i poszukiwania nowej fizyki). Wysłuchaliśmy również informacji o ofercie programowej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz informacji o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.


Po południu rozpoczęło się Walne Zebranie Klubu, podczas którego przyjęliśmy nowych członków a kolejnymi punktami były: sprawozdanie z działalności Klubu, omówienie sytuacji finansowej Klubu, wybór Zarządu (dotychczasowy Zarząd pozostał w niezmienionym składzie na kolejną kadencję) oraz wybór lokalizacji zjazdu w 2024 roku. Ustalono, że miejscem zjazdu będzie Kraków. Zainicjowano dyskusję na temat dołączania nowych członków Klubu, niebędących laureatami grantów FNP, w tym stypendystów START oraz laureatów Konkursu „Monografie FNP”. Zagadnienie to będzie przedmiotem dalszej dyskusji a decyzje wymagające zmiany statutu będą podjęte na kolejnym Walnym Zebraniu w 2024 roku.


W czasie finału Nagrody im. Artura Rojszczaka w kolejności alfabetycznej wystąpili: dr Jarosław Gawryluk z Wydziału Mechaniczny Politechniki Lubelskiej, dr Natalia Judzińska z Instytutu Slawistyki PAN, oraz dr Magdalena Walczak z Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W wyniku głosowania Nagroda im. Artura Rojszczaka została przyznana Pani dr Natalii Judzińskiej.


Wieczór zakończył się kolacją w restauracji Esencja.


Organizatorem i gospodarzem Zjazdu w 2023 roku był Sebastian Maćkowski, któremu w tym miejscu chcielibyśmy podziękować za sprawną organizację, ciekawy program i bardzo dobry wybór lokali gastronomicznych.