Zjazd Klubu W Krakowie, 17-19 maja 2024

2024-05-27

W dniach 17-19 maja 2024 roku spotkaliśmy się na zjeździe w Krakowie, miejscem obrad była Politechnika Krakowska a głównym organizatorem tegorocznego zjazdu była Katarzyna Matras-Postołek.

W piątek 17 maja słuchaliśmy wystąpień stypendystów START. O swoich dokonaniach opowiedzieli: Krystyna Masłowska-Jarzyna (chemia), Monika Topa-Skwarczyńska (inżynieria chemiczna), Piotr Szewczyk (inżynieria materiałowa), Daniel Ura (inżynieria materiałowa), Łukasz Chyla (nauki prawne), Agata Pawlina (językoznawstwo, muzykologia),Sylwia Zięba (dyscyplina fizyka), Agata Mlonka-Mędrala (nauki inżynieryjno-techniczne), Paweł Górecki (nauki inżynieryjno-techniczne), Anna Potoczek (psychologia), Judyta Borchet (psychologia),Michał Stefańczyk (psychologia), Przemysław Zaręba (nauki o zdrowiu, nauki techniczne), Kinga Gawlińska (nauki medyczne), Marlena Tynecka (biologia medyczna). Wieczorem spędziliśmy wieczór przy lampce wina i kolacji w restauracji Zalipianki przy Plantach.

W sobotę rano - inspirująca dyskusja o tym, jak rozumiemy mentoring - udział brali w zarówno stypendyści jak i Klubowicze oraz Pani dr Marta Łazarowicz (wiceprezes FNP). Dyskusję przygotował i moderował Marcin Słoma. Potem odbyło się spotkanie z przedstawicielami FNP poświęcone ofercie programowej Fundacji. Dwugodzinny panel dyskusyjny z udziałem panelistów dr Marta Łazarowicz (FNP), dr Anna Czarnecka (NCBiR), prof. Krzysztof Jóźwiak (NCN) został w głównej mierze poświęcony problemom recenzowania projektów w tych trzech instytucjach, sposobom tworzenia bazy recenzentów, ich weryfikacji, porównaniu systemów recenzenckich w Polsce i zagranicą. W drugiej połowie panelu rozmawialiśmy o współpracy miedzy instytucjami finansującymi badania, o projektach dla młodych, o projektach dla humanistów, o kobietach w nauce.

Po południu odbyło się Walne Zebranie, przyjęliśmy nowych członków, Zarząd przedstawił sprawozdanie, ukształtował się nowy zarząd (Matras-Postołek, Paulina Kasperkiewicz, Marcin Słoma i Grzegorz Litwinienko) oraz nowa komisja rewizyjna (Mateusz Śmietana, Damian Plażuk, Joanna Olesiak-Bańska), WZ przegłosowało zmiany w statucie oraz wybraliśmy nowego Opiekuna Nagrody im. Artura Rojszczaka, którym został Marcin Nyk.

Po Walnym Zebraniu nastąpił Final XVIII edycji NAR: z trojga finalistów (dr Piotr Guzik, dr Aleksandra Krogulska, dr Michał Kręcichwost) zwycięzcą został dr Piotr Guzik.

W sobotę wieczorem wznosiliśmy toasty na dziedzińcu wawelskim i ucztowaliśmy na Wawelu w towarzystwie dyrektora Zamku, Andrzeja Betleja. W niedzielę przed południem Andrzej oprowadził nas po wystawach wawelskich, które dopiero będą otwarte, a które teraz są przygotowywane. Dzięki uprzejmości Dyrektora, mieliśmy również wstęp wszystkie dostępne dla zwiedzających trasy i obiekty.

Dziękujemy Kasi Matras-Postołek za ogrom pracy i czasu poświęcony na wszystkie te atrakcje. Dziękujemy Andrzejowi Betlejowi, Krzysztofowi Jóźwiakowi oraz wszystkim gościom.