2013-2017


Prezes:

Anna Ajduk

Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

ul. Miecznikowa 1

02-096 Warszawa


Skarbnik:

Barbara Kremer

Instytut Paleobiologii im. R. Kozłowskiego PAN

ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa
 

Członkowie Zarządu (Wiceprezesi):

Marcin Drąg

Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

 

Sebastian Maćkowski

Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul. Grudziądzka 5
87-100 Toruń
 

Komisja Rewizyjna:

Artur Krężel (Uniwersytet Wrocławski),

Mariusz Lamentowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

Marcin Nyk (Politechnika Wrocławska).

 

Polski