2017-2019


Prezes:

Katarzyna Starowicz-Bubak

Instytut Farmakologii PAN

ul. Smętna 12
31-343 Kraków
 

Skarbnik:

Joanna Niedziółka-Jonsson

Instytut Chemii Fizycznej PAN

ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
 

Członkowie Zarządu (Wiceprezesi):

Anna Ihnatowicz

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
ul. Abrahama 58
80-307 Gdańsk

 

Zofia Madeja

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wołyńska 33
60-637 Poznań
 

Komisja Rewizyjna:

Anna Ajduk (Uniwersytet Warszawski),

Marcin Nyk (Politechnika Wrocławska),

Wojciech Sowa (Narodowe Centrum Nauki)

 

Polski