2019-2021

Prezes:

Katarzyna Starowicz-Bubak

Instytut Farmakologii PAN

ul. Smętna 12
31-343 Kraków
 

Skarbnik:

Joanna Niedziółka-Jonsson

Instytut Chemii Fizycznej PAN

ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
 

Członkowie Zarządu (Wiceprezesi):

Paulina Kasperkiewicz-Wasilewska

Wydział Chemiczny
Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 29,
Wrocław

 

Wojciech Sowa

Wydział Anglistyki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań
 

Komisja Rewizyjna:

Jacek Jemielity (Uniwersytet Warszawski)

Katarzyna Matras-Postołek (Politechnika Krakowska),

Mateusz Śmietana (Politechnika Warszawska),

 

Polski