About club

Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zrzesza lauretaów programów stypendialnych FNP adresowanych do osób po doktoracie, tj. Kolumb, Homing/Powroty, Mistrz, oraz liderów projektów Team, Welcome, Focus i Idee dla Polski.
 
Do celów Klubu należą:
 
  • interdyscyplinarna i międzypokoleniowa integracja stypendystów FNP,
  • działania wspierające naukę i propagujące etos naukowca oraz nauczyciela,
  • krzewienie dobrej praktyki naukowej, podnoszenie kwalifikacji,
  • wspieranie działań promujących naukę,
  • także wzajemna pomoc stypendystom w sytuacjach losowych.
Członkowie Klubu organizują co roku spotkania, w których, poza stypendystami i przedstawicielami FNP, biorą udział zaproszeni goście specjalni I naukowcy uznawani za autorytety w swojej dziedzinie. Spotkania te są okazją do wzajemnego zaprezentowania swoich zainteresowań badawczych, dyskusji, nawiązywania przyjaźni. Inną formą aktywności Klubu jest cykl szkoleń liderów, które mają za zadanie doskonalenie umiejętności z zakresu psychologii komunikacji, zarządzania czy zdobywania funduszy na prace badawcze oraz przygotowywanie stypendystów do pełnienia kierowniczych stanowisk na wyższych uczelniach.
 

Historia Klubu naznaczona jest bolesnym zdarzeniem - tragiczną śmiercią dr Artura Rojszczaka, założyciela i animatora Klubu. Dla uczczenia Jego pamięci Klub ustanowił nagrodę Jego imienia, przyznawaną corocznie młodym doktorom wyróżniającym się osobowością, humanizmem, pasją naukową oraz dorobkiem badawczym.

 
  • O Nagrodzie im. Artura Rojszczaka
  • O Arturze Rojszczaku