Scholars

The main objective is to facilitate contacts databases with the scholars of post-doctoral programs (not only with the members of the Club Fellows). If you have any problems or comments, please contact us via the form shown on the left side of the screen.

Informacja osobiste
Miejsce pracy
Praca za granicą - Kraj
Praca za granicą - Instytucja
Programy
Picture Scientific discipline Name Lastname Degree Scientific discipline (interdisciplinary) Workplace institution Workplace - Faculty / Institute (for college) Phone number (workplace) Edit Program Ideas Program Kolumb Program Mistrz Program Pomost Program Team Program Welcome Program Homing
Nauki techniczne Marcin Nyk dr hab. --- Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny --- --- --- --- --- --- --- 2009
no photo.. Nauki biologicznebiofizyka Joanna Grzyb dr --- Uniwersytet Wrocławski Wydział Biotechnologii --- --- --- --- --- --- --- 2010
no photo.. --- Sylwia Bobis-Wozowicz --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2013
Nauki farmaceutyczne Krzysztof Jóźwiak prof. dr hab. --- Uniwersytet Medyczny w Lublinie Wydział Farmacji z Oddziałem Analityki Medycznej 4881-4487222 --- --- --- --- 2010 --- ---
no photo.. Nauki chemicznechemia Monika Wilamowska-Zawłocka dr inż. --- Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny --- --- --- --- --- --- --- 2012
Nauki techniczneinżynieria środowiska Grzegorz Cema dr inż. --- Politechnika Śląska Inżynierii Środowiska i Energetyki --- --- 2012 --- --- --- --- ---
no photo.. --- Ksenia Meyza --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2012
no photo.. --- Teresa Amina --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---