Andrzej Betlej

Andrzej Betlej's picture

Informacje osobiste

Stopień naukowy:  dr hab.
Imię:  Andrzej
Nazwisko:  Betlej
Dyscyplina naukowa:  Nauki humanistycznehistoria sztuki

Zainteresowania

architektura XVII i XVIII wieku, kultura nowożytna Rzeczypospolitej w XVIII wieku; augsburskie ryciny ornamentalne, teoria architektury w XVII i XVIII wieku, rzeźba rokokowa; architektura jezuicka, sztuka na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej; kontakty artystyczne polsko-włoskie.

Vertical Tabs

Vertical Tabs