dr Krzysztof Mazur

Rok:  2012 dr Krzysztof Mazur

Politolog i filozof. Laureatem Nagrody im. Artura Rojszczaka w 2012 roku został dr Krzysztof Mazur z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureat ukończył politologię oraz filozofię w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na UJ, a jego zainteresowania naukowe dotyczą tożsamości człowieka i społeczeństwa w kontekście historii najnowszej. Swoją rozprawę doktorską poświęcił myśli politycznej ruchu społecznego Solidarność w pierwszym okresie działalności. Projekt Solidarności został w tej pracy umieszczony w szerokim kontekście kulturowym, z uwzględnieniem metod badawczych politologii, filozofii, socjologii, historii oraz filologii. Autor dowodzi, iż programowy dorobek „pierwszej Solidarności” wciąż może być inspirujący dla współczesnej myśli politycznej -  także w wymiarze międzynarodowym. Laureat był koordynatorem projektów Fundacji Instytut Tertio Millennio i  Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Był także członkiem zespołu „Kultura pamięci – tożsamość Małopolski” mającego  na celu szukanie innowacyjnych metod edukacyjnych propagujących małopolskie dziedzictwo kulturowe. Kierował Archiwum Medialnym Jana Pawła II. Od 2002 roku jest członkiem redakcji kwartalnika „Pressje” a od 2008 r. Prezesem Klubu Jagiellońskiego. Wszystkie wspomniane zadania mają jeden wspólny mianownik: odkrywanie w wydarzeniach minionych klucza do zrozumienia współczesności oraz odnajdywanie w nich wzorców do postępowania w przyszłości.