dr Andrzej Affek

Rok:  2018 dr Andrzej Affek

Geograf, przewodnik górski i pszczelarz.

Laureatem XIII edycji konkursu o Nagrodę im. Artura Rojszczaka został dr Andrzej Affek z Instytutu Geografii i Przestrzenego Zagospodarowania PAN  w Warszawie. W roku 2014 obronił on pracę doktorską w tym samym Instytucie. Tematyka badawcza dr Affeka obejmuje szereg zagadnień dotyczących relacji człowieka z przyrodą. Szczególnie interesuje się on geografią polskich Karpat Wschodnich. Laureat, jako jeden z pierwszych w Polsce, rozpoznał i docenił potencjał lotniczego skanowania laserowego do identyfikacji dziedzictwa kulturowego odzwierciedlonego w rzeźbie terenu.

 

Dr Affek zajmuje sie też szkoleniem przewodników górskich. Dostrzegł, że trudne warunki panujące w górach doskonale nadają się nie tylko do szlifowania technicznych zdolności radzenia sobie w
niesprzyjających okolicznościach, ale także są doskonałym poligonem do pracy nad charakterem i tzw. umiejętnościami miękkimi, niezbędnymi u ludzi, którzy mają odpowiadać za innych. Drugą pasją Laureata jest pszczelarstwo. Od 2009 roku prowadzi na terenie Warszawy własną, rzemieślniczą pasiekę i produkuje miód. Zdobytą wiedzą i umiejętnościami chętnie się dzieli, prowadząc prelekcje w środowiskach naukowych, a także w szkołach i przedszkolach. Swoje doświadczenie w kontakcie z pszczołami wykorzystuje również w pracy naukowej, m.in. opracowując wskaźniki potencjału ekosystemów do świadczenia usługi zapylania i produkcji miodu.