Przebieg konkursu

Etap I - nominacja kandydatów przez członków Klubu

W myśl regulaminu, kandydatów do Nagrody mają prawo zgłaszać członkowie Klubu na podstawie informacji własnych i przekazanych im przez środowisko naukowe. Zachęcamy do odpowiednio wcześniejszego kontaktowania się z członkami Klubu i zgłaszania im propozycji kandydatów. Informacje o członkach Klubu są dostępne w Bazie Stypendystów FNP. O ile to możliwe, prosimy kontaktować się z osobami zajmującymi się pokrewną dziedziną badań i pracującymi w tym samym albo pobliskim ośrodku naukowym. Informacje o potencjalnych kandydatach można przekazywać członkom Klubu od razu na tych samych formularzach, które są używane do formalnego zgłoszenia kandydata, jednakże decyzja o przedstawieniu kandydata do nagrody jest suwerenną decyzją członka Klubu. Wysłanie wypełnionego formularza do wybranego członka Klubu nie jest więc równoznaczne z formalnym zgłoszeniem kandydata do nagrody. Członkowie Klubu przesyłają swoje nominacje mailowo do Opiekuna Nagrody im. Artura Rojszczaka (nagroda.artura@klub-fnp.pl).

 

WAŻNE: Termin składania nominacji przez członków Klubu upływa 31 stycznia każdego roku

 

Formularz zgłoszeniowy

Etap II - ocena nominowanych kandydatów przez wszyskich członków Klubu

Członkowie Klubu zapoznają się ze zgłoszeniami nominowanych w pierwszym etapie kandydatów i każdy z oceniających ustala ich własny ranking. Oceny członków Klubu są sumowane. Troje najwyżej ocenionych kandydatów zostaje zakwalifikowanych do finału konkursu.

 

Etap III - finał konkursu

Finał konkursu odbywa się w czasie dorocznego zebrania Klubu Stypendystów, w jeden z weekendów majowych. Każdy z trojga finalistów wygłasza 20-minutowy referat, w którym prezentuje zarówno zainteresowania naukowe, jak i działania o charakterze społecznym. Laureat Nagrody zostaje wyłoniony w tajnym głosowaniu przez członków Klubu obecnych na zebraniu.

 

 

Pytania dotyczące kwestii organizacyjnych, tj. regulaminu, formularzy, trybu zgłaszania kandydatów, pomocy w kontaktach z członkami Klubu, itp. prosimy kierować do Opiekuna Nagrody (nagroda.artura@klub-fnp.pl). Rolą Opiekuna jest formalna organizacja przebiegu konkursu. Nie może on nominować kandydatów do Nagrody.