Wniosek o Nagrodę

Przypominamy, że wysłanie wniosku do członka Klubu nominującego do nagrody i otrzymanie od niego zwrotnego potwierdzenia przeslania maila nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem do konkursu – członek nominujący prowadzi wstępną ocenę kandydata.

 

Wszystkim kandydatom i osobom zgłaszającym kandydatów życzymy powodzenia!

Formularz zgłoszeniowy 2020