Zarząd

 • Skarbnik

  Joanna Niedziółka-Jonsson

  Uczelnia: 
  Instytut Chemii Fizycznej PAN
  Adres: 
  ul. Kasprzaka 44/52
  01-224 Warszawa
 • Członek Zarządu (Wiceprezes)

  Anna Ihnatowicz

  Uczelnia: 
  Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
  Adres: 
  ul. Abrahama 58
  80-307 Gdańsk
 • Członek Zarządu (Wiceprezes)

  Zofia Madeja

  Uczelnia: 
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Adres: 
  ul. Wołyńska 33
  60-637 Poznań
 • Opiekun Nagrody im. Artura Rojszczaka

  Agnieszka Słowikowska

  Uczelnia: 
  Instytyt Astronomii, Uniwersytet Zielonogórski
  Adres: 
  ul. Szafrana 2
  65-516 Zielona Góra