2011-2013


Prezes:

Artur Czupryn

Instytut Biologii Doświadczalnej im M. Nenckiego PAN

ul. Pasteura 3

02-093 Warszawa


Skarbnik:

Anna Dubiec

Muzeum i Instytut Zoologii PAN

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa


Członkowie Zarządu:

Joanna Rutkowska (także Opiekun Nagrody im. Artura Rojszczaka)

Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński

ul. Gronostajowa 7

30-387 Kraków

 

Adam Rycerz

Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński

ul. Łojasiewicza 11

30-348 Kraków


Komisja Rewizyjna:

Dorota Cieślak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu),

Marcin Drąg (Politechnika Wrocławska),

Piotr Tryjanowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu).