Majowy Zjazd Klubu w Łodzi 2022 r.

Majowy Zjazd Klubu w Łodzi 2022 r.

W dniach 19-22 maja 2022 roku odbył się w Łodzi Zjazd Klubu Stypendystów FNP. W czwartek i w piątek do popołudnia odbywały się spotkania nieformalne. Oficjalna część Zjazdu rozpoczęła się w piątek o godzinie 18 wykładem prof. Tomasza Suleja o naukowych konsekwencjach eksplorowania starych cegielni i współpracy z rolnikami pod Zawierciem. Po wykładzie udalismy się na kolację do restauracji Galicja.

W piątek wysłuchaliśmy wystąpień prof. Jacka Kuźnickiego, prof. Roberta Holysta i prof. Piotra Wasylczyka o różnych aspektach życia naukowego i okołonaukowego, takich jak: reforma NCN czy ewaluacja dyscyplin naukowych.

Na walnym zebraniu Klubu podjęto uchwały o zwiększeniu składki do 200 PLN rocznie, a także o organizacji kolejnego Zjazdu w maju 2023 roku w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej. Dyskutowano też sprawy dotyczące bazy danych Klubowiczów, strony internetowej i kosztu jej utrzymania, jak również modyfikacji w prowadzeniu konkursu o Nagrodę im. A. Rojszczaka.

W czasie finału Nagrody im. Artura Rojszczaka w kolejności alfabetycznej wystąpili: dr Paweł Cywiński, dr Magdalena Mijas oraz dr Karolina Pierzynowska. W wyniku głosowania Nagroda im. Artura Rojszczaka została przyznana Pani dr Magdalenie Mijas.Wieczór zakończył się kolacją w restauracji Anatewka.
 

Program spotkania: