Zjazd majowy we Wrocławiu 2018 r.

Zjazd majowy we Wrocławiu 2018 r.

W dniach 11-13 maja, odbył się kolejny Majowy Zjazd Stypendystów FNP - tym razem spotkaliśmy się we Wrocławiu. Pogoda była piękna a towarzystwo wyborne!

 

W czasie Zjazdu spotkaliśmy się z przedstawicielami Narodowego Centrum Nauki oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Laura Bandura MorganKierownik Zespołu ds. Kontroli i Audytu poruszyła problem rzetelności w prowadzeniu badań naukowych. Dyskutowaliśmy o wartościach, standardach i rygorze doświadczalnym, o tych rzeczach, do których czujemy się zobowiązani definiując się jako „ludzi nauki”. P-hacking, otrzymywanie wyników „false-positive”, data fishing, proces retrakcji, a wreszcie nierzetelność naukowa to wszystko praktyki, które w czasie dyskusji zostały jednoznacznie zdefiniowane jako nieakceptowane w nauce oraz nieakceptowane przez obecnych na sali członków Klubu. Karolina Mikołajczyk, reprezentując Dział Rozliczania Projektów Badawczych, Staży i Stypendiów, przedstawiła proces rozliczenia projektów NCN, ze szczególnym naciskiem na raporty końcowe grantów. Adam Zieliński, Zastępca Dyrektora ds. Działalności Programowej FNP, zapoznał nas z planami Fundacji na najbliższe lata. Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy informacji o nowym konkursie Team Up, dla którego na pierwszy konkurs przeznaczono alokację w wysokości 100 mln zł. 

 

W czasie walnego zebrania przyjęliśmy w poczet nowych członków Klubu.  Odbyła się również dyskusja na temat propozycji zmian w regulaminie Nagrody im. Artura Rojszczaka, rozstrzygającą sytuacje, gdy ze względu na identyczną ilość głosów, nie można wytypować zwycięzcy. Obecni członkowie Klubu nie wyrazili zgody na propozycję, aby elementem rozstrzygającym był okres po doktoracie. Jednogłośnie przyjęto propozycje, że w przypadku identycznej liczby głosów w dwóch turach głosowania, decydująca będzie całkowita liczba głosów oddana na danego kandydata podczas głosowania internetowego (wyłanianie finalistów przez członków Klubu). W przededniu wejścia w życie obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych, poruszono kwestię RODO. Klubowicze wyrazili zgodę na przetwarzanie danych wrażliwych. 

 

Tradycyjnie już odbył się finał Nagrody im. Artura Rojszczaka. Laureatem został dr Andrzej Affek z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, wyróżniony za kształtowanie przewodników górskich – przyszłych liderów oraz popularyzację pszczelarstwa miejskiego.

 

Program Zjazdu

Program spotkania: 

ZałącznikWielkość
PDF icon Program Zjazdu243.92 KB