Majowy Zjazd Klubu w Lublinie 2019 r.

Majowy Zjazd Klubu w Lublinie 2019 r.

W 2019 r. spotkanie Klubu odbyło się w dniach 10-12 maja w Lublinie. Zjazd rozpoczęliśmy od zapoznania się z bieżącą ofertą programową Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, którą zaprezentowali dr Tomasz Perkowski, członek Zarządu FNP oraz dr Beata Frączak, Kierownik Zespołu ds. Koordynacji Programów. Nasi goście przedstawili aktualne wsparcie Fundacji dla indywidualnych naukowców oraz plany rozwoju działalności programowej Fundacji

 

Nie zabrakło też rozmów na temat Strategicznych celów w budowaniu konkurencyjnego systemu nauki i szkolnictwa wyższego w obliczu Ustawy 2.0. W dyskusji z prof. Jarosławem Górniakiem i prof. Stanisławem J. Czuczwarem poruszyliśmy m.in. kwestię ścieżki dojścia do finasowania ok. 1,1 PKB i politycznego większego zaangażowania na rzecz nauki, gdyż tylko systematyczne zagwarantowanie wzrostu nakładów na naukę znajdzie odbicie w podniesieniu jakości szkolnictwa wyższego i nauki. 

Wśród zaproszonych gości był również p. Marcin Rotkiewicz z działu naukowego tygodnika Polityka, z którym rozmawialiśmy o natłoku pseudonaukowych informacji. Zastanawialiśmy się nie tylko czy i w jaki sposób powinniśmy rozmawiać ze zwolennikami różnych antynaukowych teorii, ale też o braku mechanizmów obrony przed fałszywymi informacjami, o budowaniu fałszywych ideologii, o dostosowaniu opinii publicznej politykom czy w końcu o tzw. chorobie noblowskiej. 

 

W czasie finału Nagrody im. Artura Rojszczakawysłuchaliśmy trzech prezentacji wygłoszonych przez dr Magdalenę Malik-Gajewską, dr Małgorzatę Kostrzyńską i dr Matyldę Pachowicz.W wyniku glosowania członków Klubu obecnych podczas XIV finału laureatką tegorocznej Nagrody została dr Małgorzata Kostrzyńska z Uniwersytetu Łódzkiego.Dr Kostrzyńska w roku 2014 obroniła pracę doktorską pt. ,,Proces stowarzyszania się w kontekście mieszanych sytuacji społecznych, na przykładzie bezdomności” na Wydziale Nauk o Wychowaniu na Uniwersytecie Łódzkim, za którą otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną (2015).Laureatka współpracuje z podmiotami (rządowymi i pozarządowymi) na rzecz budowania sieci współpracy, służącej wsparciu osób bez domu. Współpracuje również z reprezentantami świata nauki różnych dyscyplin, dbając o interdyscyplinarny charakter prowadzonych badań, zapewniając różne perspektywy postrzegania; jak również z organami miasta na rzecz projektowania systemowych rozwiązań bezdomności.

 

W czasie Zjazdu odbyło się też Walne Zebranie Klubu, na którym został wybrany nowy zarząd. Funkcję prezesa Klubu kontynuuje dr hab. Katarzyna Starowicz-Bubak (Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN), a wspierać ją będą jako członkowie zarządu: dr Paulina Kasperkiewicz-Wasilewska, dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jönsson i dr hab. Wojciech Sowa. Nowym Opiekunem Nagrody im. Artura Rojszczaka została dr hab. Barbara Kremer. W skład Komisji rewizyjnej weszli: dr hab. Katarzyna Matras-Postołek, dr hab. inż. Mateusz Śmietana, dr hab. Jacek Jemielity. 

 

Program Zjazdu

Program spotkania: 

ZałącznikWielkość
PDF icon Program Zjazdu5.04 MB