dr Łukasz Binkowski

Rok:  2016 dr Łukasz Binkowski

Pomysłodawca, założyciel i główny koordynator „Akcji SOS – Uczelnie Schroniskom” w Krakowie. Laureatem XI edycji konkursu o Nagrodę im. Artura Rojszczaka został dr Łukasz Binkowski z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Jest adiunktem w Instytucie Biologii. W roku 2011 dr Binkowski obronił pracę doktorską zatytułowaną: „Koncentracje metali ciężkich i ich wpływ na zmiany histopatologiczne, aktywność dehydratazy kwasu delta-aminolewulinowgo i parametry krwi u krzyżówki Anas platyrhynchos L. i łyski Fulica atra L.”. Jego obszar badawczy znajduje się na pograniczu biomonitoringu oraz ekotoksykologii ptaków i ssaków. Dr Binkowski zdiagnozował skażenie ołowiem ptaków wodno-błotnych na terenie Polski. Zweryfikował użycie przyżyciowych biomarkerów tego skażenia oraz ocenił istotność wybranych elementów środowiska jako nośników ołowiu. Swoje zainteresowania naukowe rozszerza również w kierunku analizy instrumentalnej.

 

Dr Łukasz Binkowski jest pomysłodawcą i inicjatorem (jeszcze jako doktorant) „Akcja SOS – Uczelnie Schroniskom”. Jest to trwająca od dziewięciu lat grudniowa inicjatywa, której celem jest pomoc bezdomnym zwierzętom z okolic Krakowa. Akcja polega  na zbiórce materiałów żywnościowych, koców i pieniędzy i obejmuje swym zasięgiem sześć krakowskich uczelni: AGH, ASP, UE, UJ, UP, oraz UR a także instytuty PAN. Do 2015 roku Akcja zgromadziła 11 ton karmy dla zwierząt, mnóstwo koców i zabawek oraz blisko 33 000 zł, za które zakupiono niezbędne przedmioty wskazane przez beneficjentów.