dr Elżbieta Masiak

Rok:  2008 dr Elżbieta Masiak

Psycholog i muzyk. Prowadzi integracyjny, profesjonalny zespoł muzyczny Syndrom, gdzie osoby chorujące psychicznie mierzą się z prawdziwymi wyzwaniami twórczymi W 2008 roku Nagrodę im. Artura Rojszczaka zdobyła dr Elżbieta Masiak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz absolwentka Krakowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Laureatka zajmuje się muzykoterapią, założyła integracyjny zespół muzyczny, w którym uczestniczą osoby po leczeniu psychiatrycznym oraz terapeuci. Praktyczne promowanie idei artystycznych działań integracyjnych przez Kandydatkę stanowi realny wkład w proces społecznej destygmatyzacji osób chorujących psychicznie, zmiany ich wizerunku i upodmiotowienia w lokalnych społecznościach. Popularyzowanie w środowiskach akademickich muzykoterapii jako dziedziny mogącej w sposób znaczący wspomagać standardowe działania medyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne zasługuje na uznanie i wsparcie, zarówno ze względu na realną wartość praktycznego zastosowania, jak i generalny wkład w promowanie idei interdyscyplinarności w naukach stosowanych.