dr Ewa Kocój

dr Ewa Kocój
Rok:  2006 dr Ewa Kocój

Etnograf i antropolog kultury, działająca z pasją na rzecz odkrywania dla Polski kultury rumuńskiej, przełamywania stereotypów i budowy kontaktów kulturowych między Polską a Rumunią.W 2006 roku Nagroda im. Artura Rojszczaka przyznana została dr Ewie Kocój z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureatka interesuje się współczesną religijnością, antropologicznymi interpretacjami wyobrażeń i symboli kulturowych; duchowością prawosławną i katolicką kręgu Karpat. Ważne miejsce w jej badaniach zajmuje także ikonografia prawosławna i sztuka ludowa. Prowadzi badania nad kulturą religijną Rumunii na tle innych krajów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, wschodnimi pograniczami oraz stereotypami narodowymi, etnicznymi i religijnymi. Laureatka nagrody Narodowego Centrum Kultury za najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze w latach 2004-2005 w Polsce.