dr Karolina Ruta

dr Karolina Ruta
Rok:  2011 dr Karolina Ruta

Filolog naukowo zajmujacy się współczesnym językiem polskim. Pracuje z osobami z dysfunkcją słuchu. W 2011 r. Nagrodę im. Artura Rojszczaka zdobyła dr Karolina Ruta z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Została wyróżniona za zaangażowanie w przełamywanie barier doświadczanych przez osoby z dysfunkcją słuchu. Jest  pomysłodawczynią i organizatorką obozu naukowo-integracyjnego osób niesłyszących ze studentami. Dla studentów z dysfunkcją słuchu przygotowała kurs z praktycznej nauki języka polskiego, a dla słyszących doktorantów i pracowników naukowych – nieodpłatny kurs języka miganego. Jej działalność zaowocowała integracją osób z dysfunkcją słuchu ze środowiskiem akademickim i rozwija się w postaci wspólnie realizowanych przedsięwzięć naukowych i społecznych.