dr Przemysław Swatek

dr Przemysław Swatek
Rok:  2014 dr Przemysław Swatek

Fizyk i popularyzator nauki. W 2014 roku Nagrodę im. Artura Rojszczaka otrzymał dr Przemysław Swatek z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu. Laureat ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie rozpoczął pracę w INTiBS PAN, gdzie obronił doktorat pt. “Wpływ hybrydyzacji f-d na własności fizyczne wybranych międzymetalicznych związków ceru i uranu”. Opócz pracy naukowej dr Swatek zajmuje się popularyzowaniem nauki oraz pomocą potrzebującym. Bierze aktywnu udział w Giełdach Kół Naukowych, współorganizował Dolnośląski Festiwal Nauki, prowadził zajęcia pokazowe dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej oraz prowadził na zasadzie wolontariatu indywidualne zajęcia w formie warsztatów z fizyki i matematyki dla niepełnosprawnych uczniów.