Wrześniowy Zjazd Klubu w Olsztynie 2021 r.

Wrześniowy Zjazd Klubu w Olsztynie 2021 r.

Po ponad dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią Covid 19, w dn. 24-26 września w Olsztynie odbył się Zjazd Klubu Stypendystów FNP. Zjazd rozpoczęliśmy od zapoznania się z bieżącą ofertą programową Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, którą zaprezentował Michał Pietras, Dyrektor ds. Działalności Programowej FNP. Nasz gość przedstawił aktualne wsparcie Fundacji dla indywidualnych naukowców oraz plany rozwoju działalności programowej Fundacji w związku z planowanym uruchomieniem Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Kolejnego dnia odbyła się dyskusje o dalszych losach jednostek PAN z Przewodniczącym Rady PIN PAN prof. Lechem Mankiewiczem a następnie na temat awansów zawodowe w świetle Ustawy 2.0 rozmawialiśmy z Przewodniczącym Rady Doskonałości Naukowej prof. Grzegorzem Węgrzynem. 

 

W czasie finału Nagrody im. Artura Rojszczaka w losowej kolejności wystąpili: Tomasz Tokarek, Natalia Szejko oraz Dawid Myśliwiec.  Zgodnie z tradycją nominowani kandydaci przedstawili krótkie wystąpienia prezentujące zarówno ich zainteresowania naukowe jak i działania o charakterze społecznym, po czym nastąpiła otwarta dyskusja, a potem, w zamkniętej części spotkania, Klub wyłonił laureata.  Laureatką XV Konkursu o Nagrodę im. Artura Rojszczaka została dr Natalia Szejko z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dr Szejko na co dzień łączy zawód lekarza ze swoja pasją do sztuki teatralnej, filmowej i literatury. Prowadzi innowacyjne zajęcia z zakresu medycyny i sztuki oraz etyki lekarskiej. Popularyzuje interdyscyplinarne badania wśród studentów i społeczności akademickiej, organizuje zajęcia z udziałem ekspertów (artystów, malarzy, kulturoznawców, teatrologów i lekarzy różnych specjalizacji); a także zajęcia fakultatywne (kino i medycyna).

 

W czasie Zjazdu odbyło się też Walne Zebranie Klubu. Przyjęliśmy w poczet nowych członków Klubu oraz wybrano nowy zarząd. Funkcję prezesa Klubu objął prof. dr hab. Sebastian Maćkowski, a wspierać go będą jako członkowie zarządu: dr inż. Paulina Kasperkiewicz-Wasilewska, prof. dr hab. Grzegorz Litwinienko. Skarbnikiem Klubu został wybrany dr hab. inż. Marcin Słoma. Nowym Opiekunem Nagrody im. Artura Rojszczaka został prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak. W skład Komisji rewizyjnej weszli: dr hab. Katarzyna Matras-Postołek, dr hab. inż. Mateusz Śmietana, prof. dr hab. Jacek Jemielity. W czasie Walnego Zebrania przedstawiono też sprawozdanie z działalności Klubu za rok 2020/2021i sprawozdanie finansowe, a także wybrano miejsce i organizatorów Zjazdu w 2022 roku. Na kolejnym (wiosennym) Zjeździe Klubu Stypendystów FNP spotkamy się w Łodzi!

Program spotkania: