Zjazd majowy w Sobótce 2010 r.

Zjazd majowy w Sobótce 2010 r.

W dniach 20-23 maja 2010 odbyło się doroczne spotkanie Klubu Stypendystów. W tym roku spotkaliśmy się w Sobótce koło Wrocławia. Jak co roku uczestniczyliśmy w mniej lub bardziej formalnych dyskusjach i spotkaniach z przedstawicielami nauki, rozstrzygnęliśmy konkurs o nagrodę imienia Artura Rojszczaka, szkoliliśmy się jak ze sobą współpracować oraz kierować zespołami naukowymi oraz wysłuchaliśmy prezentacji naszych stypendystów i zaproszonych gości. Jak co roku warto było przyjechać.

 

(Relacja ze spotkania w formacie pdf)

 

Finansowanie

Koszty organizacji naszego spotkania pokrywane są przez uczestników spotkania (opłata rejestracyjna) oraz z dotacji Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, za co Fundacji bardzo serdecznie dziękujemy. Nagroda im. Artura Rojszczaka pokrywana jest w połowie ze składek członków Klubu, w drugiej zaś z dotacji z FNP.

Adres miejsca spotkania

Hotel Ślęża Pension
ul. św.Jakuba 4
55-050 Sobótka
woj. dolnośląskie

Spotkanie zorganizowała Anna Pietranik

Program spotkania: 

(Program spotkania w formacie pdf)

 

CZWARTEK 20 maja 2010

Spotkanie rozpoczęło się wieczorem w czwartek 20 maja 2010. Aż do samego kooca nie wiedzieliśmy czy powódź nie zakłóci naszych planów, jednak pociągi przyjechały o czasie i suchymi drogami udaliśmy się do Sobótki. W spotkaniu wzięło udział 40 osób w tym 25 klubowiczów.

 

PIĄTEK 21 maja 2010

09:00 - 17:00
Szkolenie „Budowanie współpracy w zespołach specjalistów”

Szkolenie było poprowadzone przez przez Dr Jerzego Rosioskiego. Uczyliśmy się jak się ze sobą komunikowad i jak tworzyd zespół naukowy, dowiedzieliśmy się jakie role w zespole są dla nas najodpowiedniejsze. W zespole klubowiczów mamy 11 „Specjalistów”, 9 „Koordynatorów”, 6 „Myślicieli” i tylko jedną osobę która jest „Duszą towarzystwa”, jak widad to wystarczy, żeby nasze spotkania były bardzo towarzyskie.

17:30 - 19:00
Walne Zebranie Klubu Stypendystów FNP Złożenie sprawozdania z działalności Zarządu. Przyjęcie nowych członków.

19:00 - 2:00
Czas na nieformalne dyskusje przy piwie

 

SOBOTA 22 maja 2010

Spotkaniom towarzyszy zawsze temat przewodni, w tym roku zdecydowaliśmy się na zaprezentowanie badao poświęconych głównie Sobótce i Górze Ślęży, miejscu fascynującym dla historyków, archeologów, geologów i klimatologów. Referaty przedstawiali zarówno klubowicze jak i zaproszenie goście z Uniwersytetu Wrocławskiego. Referaty poprzedzały niedzielną wycieczkę na Ślężę. Serię referatów zamknęło wystąpienie burmistrza Sobótki.

9:00 - 10:15 sesja przyrodnicza
Seria referatów na temat geologii, środowiska i klimatu Ślęży i okolic: koordynator sesji Anna Pietranik

10:30 - 12:00 sesja historyczna

Seria referatów na temat historii i odkryd archeologicznych Ślęży i okolic: koordynator sesji Marek Słoń

11:45 - 12:00 atrakcje Sobótki i kierunki rozwoju

Atrakcje turystyczne Sobótki i projekty na przyszłośd planowane w gminie Sobótka przedstawiła Hanna Piwowarska, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka. Poniżej zdjęcia z wystąpienia pani burmistrz (na zdjęciach: widok z góry na Sobótkę, kościół na szczycie Ślęży, zamek w Sobótce-Górce, imprezy sportowe w Sobótce, Muzeum Ślężaoskie, kamieniołom).

12:15 - 13:45 dyskusje o Nauce

Spotkanie przedstawicielami Wrocławskiego Centrum Akademickiego oraz z twórcami Wrocławskiego Centrum Badao EIT+: prof. Tadeuszem Lutym (Honorowym Przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich) oraz prof. Mirosławem Millerem (prezesem Wrocławskiego Centrum Badao EIT Plus), prezentacja Akademii Młodych Uczonych i Artystów (dr Marcin Drąg)

15:00 - 17:00 Finał konkursu o Nagrodę im. Artura Rojszczaka

Po raz piąty klub przyznał w Sobótce nagrodę imienia Artura Rojszczaka. Nagroda ta przyznawana jest corocznie młodym doktorom, którzy poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych. W Sobótce zaprezentowało się troje finalistów: dr Aneta Targosz, dr Tomasz Samojlik, dr Tomasz Sulej. Finał konkursu prowadziła Opiekun Nagrody dr Joanna Rutkowska. Poniżej przedstawione są sylwetki kandydatów. Nagrodę otrzymał dr Tomasz Samojlik.

Dr. Aneta Targosz: Aneta Targosz prowadzi badania na hodowlach ludzkich i zwierzęcych linii komórkowych, które inkubuje z różnymi patogenami, w tym głównie z Helicobacter pylori (H. pylori) w celu wyjaśnienie komórkowego mechanizmu działania tej bakterii. Do nagrody została mianowana za pracę wolontariacką w Akademii Przyszłości – uczelni dla dzieci „skazanych na niepowodzenie”.

Dr Tomasz Samojlik: Osią zainteresowań Tomasza Samojlika jest historyczny związek człowieka z Puszczą Białowieską - puszczą Królów Polski, a obecnie sanktuarium ochrony przyrody. Tomasz Samojlik łączy w pracy badawczej historię, archeologię i ekologię, będąc jednym z bardzo nielicznych w Polsce przedstawicieli "historii przyrodniczej". Do nagrody został mianowany za popularyzacja badań przyrodniczych przez książki i komiksy dla dzieci i młodzieży.

Dr Tomasz Sulej: Najważniejsze odkrycia naukowe Tomasza Suleja to odkrycie nowych gatunków triasowych płazów i gadów oraz opisanie nowej wizji przebiegu ich ewolucji, odkrycie (w trzyosobowym zespole) najmłodszych i największych dicynodontów, a tym samym obalenie teorii wielkiego wymierania w późnym triasie oraz odkrycie (w trzyosobowym zespole) najstarszego wielkiego dinozaura drapieżnego. Do nagrody Tomasz Sulej został mianowany za promowanie i organizowanie przyjaznego środowiska rozwoju studentów, doktorantów i pasjonatów nauki.

17:30 - 19:00 Spotkanie stypendystów z przedstawicielami FNP

Z klubowiczami spotkał się przedstawiciel Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prof. Włodzimierz Bolecki. Poruszaliśmy szereg tematów dotyczących oczekiwao Fundacji względem klubowiczów oraz kierunków rozwoju klubu.

19:00 Spotkanie towarzyskie
Dzieo zakooczyły dyskusje o charakterze naukowo-rozrywkowym. Podczas wieczoru mieliśmy możliwośd zagrad w grę planszową toczącą wokół Ślęży w XIII w. - Dux Silesiae autorstwa jednego z klubowiczów Marka Słonia. Poniżej zdjęcia graczy. Rozgrywkę wygrał Tomasz Sulej, a udokumentował fotograficznie Mariusz Lamentowicz.

 

NIEDZIELA 23 maja 2010

Ostatni dzieo spotkania, poświęcony był rekreacji. Z Sobótki-Górki wyruszyliśmy zdobywad szczyt Ślęży robiąc przystanki aby wysłuchad ciekawostek historycznych, geologicznych i ornitologicznych. Wycieczkę udokumentował fotografiami Mariusz Lamentowicz.