Zjazd majowy w Toruniu 2014 r.

Zjazd majowy w Toruniu 2014 r.

W 2014 r. coroczny Zjazd Klubu Stypendystów FNP odbył się w dniach 23-25 maja w hotelu Filmar w Toruniu. W programie Zjazdu przewidziano:

 • debatę o sposobie finansowania badań naukowych, wdrożeń, patentów a także działalności popularyzatorskiej (organizowana we współpracy z programem Skills), oraz
 • debatę o reformie polityki naukowej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii statusu uczelni wyższej, ścieżki kariery zawodowej naukowca (w tym habilitacji), tworzenia grup badawczych, mobilności naukowców (organizowana we współpracy z programem Skills).

W czasie Zjazdu odbyło się także walne zebranie członków Klubu: przyjęto nowych członków Klubu oraz podjeto decyzję o zmianie Statutu Klubu, umożliwiającej przyjęcie w poczet Klubu laureatów programu Pomost. Dyskutowano także nad dodatkowymi źródłami finansowania działań Klubu oraz nad akcją prowadzącą do zmiany Prawa o Zamówieniach Publicznych.

 

Nie zabrakło również finału konkursu o Nagrodę im. Artura Rojszczaka. W tym roku Nagrodę zdobył dr Przemysław Swatek z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu (więcej informacji o Laureacie).

 

Program spotkania: 

Program Zjazdu w formacie pdf

 

Piątek, 23 maja 2014 r.
11.00-11.10 Powitanie uczestników Zjazdu
11.10-13.30

Debata: Jak napisać dobry wniosek grantowy i szczęśliwie go sprawozdać? - Porady grantowe dla humanisty, przyrodnika i inżyniera - spotkanie z koordynatorami NCN z poszczególnych paneli (HS, NZ i ST):

11.10-12.30 - równoległe sesje z koordynatorami paneli HS, NZ i ST
12.30-13.30 - wspólne podsumowanie sesji

13.30-14.30 Obiad
14.30-16.00 Debata: Jak sfinansować badania stosowane i wdrożenia? - spotkanie z przedstawicielami NCBiR, NCN, FNP, MNiSW
16.00-16.30 Przerwa kawowa
16.30-18.00 Debata: Jak sfinansować projekty popularyzujące naukę? - spotkanie z przedstawicielami FNP i MNiSW
18.00-19.00 Kolacja
19.00-20.00 Z perspektywy Mistrza: wykład prof. Bożeny Czerny (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN), laureatki programu Mistrz FNP z 2012r.
20.00-22.00

Walne zebranie Klubu Stypendystów FNP:

 • Przyjęcie do Klubu nowych członków;
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu w r. 2013/2014;
 • Dyskusja i głosowanie nad zmiana statutu Klubu umożliwiającą przyjęcie do Klubu laureatów programu Pomost;
 • Dyskusja nad możliwością pozyskania dodatkowych źródeł finasowania dla działalności Klubu;
 • Dyskusja nad akcją dążącą do zmiany Prawa o Zamówieniach Publicznych.
22.00-24.00 Spotkanie integracyjne
 
 Sobota 24 maja 2014 r.
8.00-9.30 Śniadanie
9.30-11.00

Debata: Polityka naukowa w Polsce - w dyskusjach wezmą udział przedstawiciele Rady Młodych Naukowców, Akademii Młodych Naukowców, Obywateli Nauki, Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

cz.1. UCZELNIA:

 • Status uczelni wyższych i ich rola w rozwijaniu badań naukowych, wspieraniu tworzenia nowych grup kierowanych przez młodych badaczy.
 • Wpływ obciążeń dydaktycznych na rozwój kariery naukowej.
 • Typy szkół, tryb studiowania, szkoły zawodowe a uczenie akademickie.
 • Szkoły prowincjonalne, los placówek o kategorii C
11.00-11.30 Przerwa kawowa
11.30-13.00

Debata: Polityka naukowa w Polsce

 

cz.2. KARIERA:

 • Kryteria oceny pracownika, konflikt naukowiec & dydaktyk.
 • Rola pracownika technicznego.
 • Elastyczność modelu kariery w zależności od dyscypliny.
 • Model habilitacji i profesury.
 • Zatrudnienie na czas nieokreślony / kontrakt.
13.00-14.00 Obiad
14.00-15.30

Debata: Polityka naukowa w Polsce

 

cz. 3. GRUPA BADAWCZA:

 • Tworzenie i zarządzanie grupą badawczą.
 • Zależność czynników wpływających na funkcjonowanie grupy badawczej od dyscypliny.
15.30-16.00 Przerwa kawowa
16.00-17.30

Debata: Polityka naukowa w Polsce

 

cz. 4. MOBILNOSĆ:

 • Mobilność wewnętrzna i zewnętrzna.
 • Korzyści vs. zagrożenia związane z mobilnością.
 • Konieczność mobilności a specyfika dyscypliny.
18.00-19.00 Kolacja
19.00-21.00

Finał Nagrody im. Artura Rojszczaka.

Prezentacje trojga finalistów, którymi zostali:

 • dr Małgorzata Perycz,
 • dr Piotr Psuja,
 • dr Przemysław Swatek.
21.00-24.00 Spotkanie integracyjne
   
Niedziela 25 maja 2014 r.
8.00-10.00 Śniadanie
10.30-14.00 Fakultatywna wycieczka po toruńskiej starówce.

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Program Zjazdu w formacie pdf779.74 KB