Zjazd majowy w Jabłonnie 2009 r.

Zjazd majowy w Jabłonnie 2009 r.

Doroczne spotkanie Klubu Stypendystów, odbyło się tym razem w Pałacu w Jabłonnie niedaleko Warszawy, w dniach 29-31 maja 2009 r.

Prezentujemy program spotkania, streszczenia wystąpień oraz dokumentację fotograficzną formalnych i mniej formalnych punktów programu (Relacja do pobrania w formacie pdf).

Finansowanie

Koszty organizacji naszego spotkania pokrywane są przez uczestników spotkania (opłata rejestracyjna) oraz z dotacji Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, za co Fundacji bardzo serdecznie dziękujemy.

Nagroda im. Artura Rojszczaka pokrywana jest w połowie ze składek członków Klubu, w drugiej zaś z dotacji z FNP.

Zakwaterowanie i wyżywienie

Uczestnicy mieli zapewnione zakwaterowanie w zabytkowym Budynku Prymasowskim sąsiadującym z Pałacem, zaś wyżywienie w restauracji pałacowej.

Adres miejsca spotkania

Pałac w Jabłonnie
ul. Modlińska 105
05-110 Jabłonna
woj. mazowieckie
tel. (22) 782 54 89

Spotkanie zorganizowali Artur Czupryn i Piotr Garstecki

Program spotkania: 

Piątek, 29 maja

15:00 Sala Mauretańska

Dyskusja o reformie polskiej nauki, perspektywie młodych ludzi, nowej polityce instytucji naukowych.

W dyskusji udział wzięli zaproszeni goście:

• Prof. Kazimierz Stępień, Przewodniczący Rady Nauki
• Krzysztof Gulda, Dyrektor Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• Dr Dominik Antonowicz, doradca w Gabinecie Politycznym Minister Nauki B. Kudryckiej
• Dr Jakub Wojnarowski, Dyrektor ds. Działalności Programowej FNP
• Prof. Jacek Kuźnicki, Dyrektor Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej
• Prof. Jerzy Herbich, Dyrektor Instytutu Chemii Fizycznej PAN
• Prof. Karol Grela, Instytut Chemii Fizycznej oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
• Dr. Maciej Wojtkowski, Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

17:30 Sala Mauretańska

Wykład zaproszonego gościa: „Przyczyny globalnego kryzysu finansowego” prof. Andrzej Sławiński Szkoła Główna Handlowa, członek Rady Polityki Pieniężnej wykład o zawirowaniach ekonomicznych w okresie kryzysu i nie tylko

18:30 Sala Balowa

Bankiet

 

Sobota, 30 maja

8:45-11:00 Sala Konferencyjna

Walne zebranie Klubu Stypendystów
sprawozdanie i przyjęcie absolutorium dla dotychczasowego zarządu
dyskusja o przyszłości Klubu

11:15-13:15 Sala Konferencyjna

Sesja Darwinowska I

prof. Jerzy Dzik, Uniwersytet Warszawski oraz Instytut Paleobiologii PAN wykład inauguracyjny „Początki życia na Ziemi”
prof. Paweł Koteja, Uniwersytet Jagieloński „Chwycić Darwina za rogi: Ewolucja eksperymentalna”

14:15-17:30 Sala Konferencyjna

Sesja Darwinowska II

prof. Jacek Radwan, UJ (Program FNP Mistrz) „Ewolucja atrakcyjności płciowej”
dr Joanna Rutkowska, UJ „Lepiej mieć syna czy córkę?“
prof. Tomek Osiejuk, UAM „Nie tylko geny... ewolucja kulturowa na przykładzie śpiewu ptaków“
prof. Piotr Tryjanowski, UAM „Dylemat szybkiego wyboru – czyli na co patrzą samice?”

17:45 Sala Konferencyjna

Rozmowy: Stypendyści-Fundacja dyskusja o programach stypendialnych, próba oceny, plany; mobilność młodych naukowców; przyszłość Klubu

19:00 Ogrody pałacowe

Spotkanie towarzyskie przy grillu

 

Niedziela, 31 maja

9:00-11:50 Oranżeria

Finał Konkursu o Nagrodę Artura Rojszczaka prowadzi Opiekun Nagrody, prof. Paweł Koteja

Wykład wprowadzający o filozofii i twórczości naukowej Artura Rojszczaka, prof. Ireneusz Ziemiński

Przesłuchania trzech kandydatów (przedstawienie sylwetki naukowej finalistów, prezentacje własne oraz pytania w otwartej dyskusji)

Dr Magdalena Szubielska z Katedry Psychologii Eksperymentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wyróżniona za pomoc osobom niewidomym, promocję amatorskiego ruchu artystycznego i współpracę z Telewizją Polską.

Dr Błażej Błażejowski z Instytut Paleobiologii PAN, za pełne pasji popularyzowanie nauki w szkołach wiejskich i kształtowanie etycznego poglądu na świat.

Dr Marcin Kilanowski z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wyróżniony za działalność edukacyjną i charytatywną na rzecz dzieci z domu dziecka i dzieci autystycznych.

Członkowie Klubu zdecydowali, by tegoroczną Nagrodę im. Artura Rojszczaka przyznać dr Błażejowi Błażejowskiemu.

Pan dr Błażej Błażejowski jest paleontologiem i geologiem, który z wielką pasją łączy pracę naukową z działalnością popularyzacyjną wśród dzieci. Prowadzi serie wykładów i zajęć interaktywnych dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, współpracuje z kinem IMAX, przygotował lekcje dla ogólnopolskich programów edukacyjnych, współorganizował konferencję metodyczną dla nauczycieli. Opierając się o własne doświadczenia zdobyte w Arktyce i Antarktyce, dr Bałażejowski pokazuje młodym ludziom, że nauka jest ciekawa i fascynująca, a jej poznawanie jest przygodą intelektualną i przyjemnością. Jego działania popularyzatorskie zmierzają nie tylko do samego przekazania wiedzy na pasjonujące go tematy, ale też do kształtowania przekonania, że wiedza i zrozumienie metody naukowej ma ogromne znaczenie cywilizacyjne, że daje możliwość racjonalnego wyboru, a więc przynosi prawdziwą wolność.

12:00-14:00 Oranżeria

Walne zebranie czonków Klubu - cz. II
wybór nowego zarządu oraz kontynuacja dyskusji o Klubie

ZałącznikWielkość
PDF icon (Relacja do pobrania w formacie pdf)8.57 MB