List członków Klubu Stypendystów FNP w obronie NCN

2023-09-14
Członkowie Klubu Stypendystów FNP z niepokojem obserwują zapowiedzi Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące zmian w funkcjonowaniu NCN, a nawet jego likwidacji. Dlatego też postanowili zaapelować do Pana Prezydenta i Pana Premiera o rozważenie konsekwencji planowanych zmian i zachowanie obecnego modelu funkcjonowania Narodowego Centrum Nauki, którego działalność została pozytywnie oceniona w 2023 roku przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
 
KS FNP stoi na stanowisku, że polska nauka potrzebuje stabilności, niezależności i wysokich standardów. NCN stoi na straży tych wartości. Stabilne funkcjonowanie NCN, a przede wszystkim zdecydowany wzrost nakładów na badania naukowe w Polsce, umożliwi utrzymywanie potencjału naukowego Kraju, co bezpośrednio wpływa na wszystkie dziedziny życia w Polsce.
 
Listu Otwarty do Prezydenta i Premiera RP w sprawie Narodowego Centrum Nauki wraz z listą sygnatariuszy - pdf